ALICE AYCOCK
HOOP-LA

2014, 580 x 730 x 520 cm
Pulverlackerad aluminium och stål | Powder coated aluminium and steel
Edition 1 of 2

Position GPS: 59.330036, 18.119916

Skulpturen förvärvades efter utställningsperioden av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse tack vare gåvor av Stiftelsens grundare.

The sculpture was acquired after the exhibition period by Princess Estelle’s Cultural Foundation thanks to gifts from the Foundation’s founders.

.

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm