Elmgreen & Dragset
på Kungliga Djurgården 2021

I konstverket Life Rings har Elmgreen & Dragset utgått från ett enskilt, återanvändbart, lätt och ofta väderbitet objekt – ett räddningsredskap; och har sedan multiplicerat formen in absurdum. I denna gestaltning av ett nästintill omöjligt torn, ser det ut som om livbojarna förgrenar sig upp mot himlen. Varje ring är förankrad till en annan ring i en kedjeliknande konstruktion.

Elmgreen & Dragset är kända för att skapa skulpturer som förändrar tolkningen av vardagliga eller obetydliga objekt, och därmed omvandlas också värdet man förknippar med föremålet. Här har livbojar, som vanligtvis är gjorda av plastmaterial, reproducerats i rostfritt stål. Genom att förändra materialiteten förlängs objektets livslängd, och det upphöjs till en status associerad till konst och arkitektur.

Skulpturen som är åtta meter hög skapar både en visuell blickpunkt och en potentiell mötesplats. Verket ser märkligt bekant ut där det står nära strandkanten, men samtidigt förbryllar det betraktaren och väcker förundran. Tornkonstruktionen ser ut att trotsa alla lagar om balans och logik eftersom varje ring stödjer varandra på ett oförklarligt sätt. I spänningsfältet mellan igenkänning och förvirring uppstår ett humoristisk och poetisk tillstånd, som i slutänden gör oss mer medvetna om var vi är, vilka vi är och att vi är beroende av andra – och att vi alla måste bry oss om varandra.

LIFE RINGS

2021
755 x 325 x 300 cm
Rostfritt stål, lackfärg, betong

Karta 2021

Invigning av årets konstverk äger rum 8 juni. Ceremonin visas kl 13:00 på preks.se