Alice Aycock

Alice Aycocks utställning var den första som arrangerats i Prinsessan Estelles Kulturstiftelses regi och Aycocks första separatutställning i Skandinavien. Utställningsperiod var 7 juni–27 september 2020.

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. Hon erhöll 2018 den prestigefulla utmärkelsen Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture. Priset delas ut av International Sculpture Center för att uppmärksamma konstnärer som är mästare på skulpturala processer och tekniker, och som genom sin livsgärning på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla och främja skulpturfältet i sin helhet.

Alice Aycock strävar efter att skapa visuella metaforer för företeelser som kan vara svårbegripliga, som till exempel olika känslotillstånd eller abstrakta fenomen. De sex skulpturerna som visas i utställningen på Kungliga Djurgården ingår i serien ”Turbulence” där Aycock försöker visualisera vind, luftrörelser och energi. Konstnären har själv upplevt stormar och okontrollerbara tornados och trots att de kan vara skrämmande har hon alltid fascinerats av dem. Hon tillskriver dessa extrema väderfenomen kvaliteter som kraft, dynamik, musikalitet och dansant rörelse. Läs mer

Mer information finns på

www.aaycock.com
www.galeriethomasschulte.de
www.marlboroughgallery.com

Foto: Johan Lindskog