2020: Alice Aycock

Alice Aycocks utställning var den första som arrangerats i Prinsessan Estelles Kulturstiftelses regi och Aycocks första separatutställning i Skandinavien. Utställningsperiod var 7 juni–27 september 2020.

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. Hon erhöll 2018 den prestigefulla utmärkelsen Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture. Priset delas ut av International Sculpture Center för att uppmärksamma konstnärer som är mästare på skulpturala processer och tekniker, och som genom sin livsgärning på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla och främja skulpturfältet i sin helhet.

Alice Aycock strävar efter att skapa visuella metaforer för företeelser som kan vara svårbegripliga, som till exempel olika känslotillstånd eller abstrakta fenomen. De sex skulpturerna som visas i utställningen på Kungliga Djurgården ingår i serien ”Turbulence” där Aycock försöker visualisera vind, luftrörelser och energi. Konstnären har själv upplevt stormar och okontrollerbara tornados och trots att de kan vara skrämmande har hon alltid fascinerats av dem. Förutom vind och vatten är hon även intresserad av dynamiken hos människors rörelseuttryck i dans.

”Genom konsten vill jag skapa alternativa världar och bryta invanda mönster – ge nya perspektiv på livet för att vi på ett bättre sätt ska kunna tolka och förstå vår samtid”.
–Alice Aycock

Aycock har fått erkännanden i ett övervägande mansdominerat segment med sina tidiga verk inom Land Art, och hon räknas som en kvinnlig pionjär inom skulptur. Hon är en utbildad konsthistoriker som själv undervisar på flera ledande universitet. Forskning och vetenskap inom andra akademiska discipliner har varit betydande inspirationskällor i hennes konstnärskap. Aycock har ställt ut på Venedigbiennalen, Whitneybiennalen, deltagit i Documenta i Kassel, och hennes verk finns i museisamlingar världen runt, inklusive Australian National Gallery, Museum of Modern Art, Guggenheim och Metropolitan Museum i New York. Aycock är även känd för sina många offentliga installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

Mer information finns på

www.aaycock.com

www.galeriethomasschulte.de

www.marlboroughgallery.com

Biografi Alice Aycock

Genom åren har Alice Aycock deltagit i ett stort antal betydande utställningar. Hon har ställt ut på Venedigbienalen tre gånger, deltagit i två documenta i Kassel, två Whitneybiennaler och hennes verk återfinns i museisamlingar världen runt, inklusive Museum of Modern Art, Whitney Museum, Guggenheim Museum och Metropolitan Museum of Art i New York. Aycock är känd för sina offentliga utsmyckningsprojekt och permanenta installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

2019 erhöll Alice Aycock ”Academy of the Arts Achievement Award in Visual Art”. Priset utdelades av Guild Hall Cultural Center i New York. År 2018 erhöll Aycock den prestigefulla utmärkelsen ”Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture”. Priset delas ut för att uppmärksamma konstnärer, som är mästare på skulpturala processer och tekniker och som genom sin livsgärning på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla och främja skulpturfältet i sin helhet.

Alice Aycock, född 1946, är sedan 1968 bosatt och verksam i New York City. Hon erhöll sin kandidatexamen efter studier vid Douglass College och sin magisterexamen från Hunter College. Hon representerades av John Weber Gallery i New York City från 1976 till 2001 och har ställt ut på museer och gallerier både nationellt och i Europa och Asien. För närvarande representeras hon av Marlborough Gallery, New York och Galerie Thomas Schulte, Berlin. Aycock är representerad i många betydande museisamlingar, bland annat Museum of Modern Art, Whitney Museum New York, Brooklyn Museum, Guggenheim Museum, New York, Los Angeles County Museum, National Gallery of Art, Washington DC, Storm King Art Center, New York, Pérez Art Museum, Miami, Louis Vuitton Foundation, Paris, Frankrike, Louisiana Museum Humlebaek, Danmark, Museum Ludwig i Köln, Kunstmuseum Basel och Sprengel Museum i Hannover, Tyskland.

Aycock har även undervisat vid ett flertal högskolor och universitet, inklusive Yale University (1988-92) och varit Director of Graduate Sculpture Studies (1991-92). Hon har undervisat vid School of Visual Arts i NY sedan 1991, och var gästprofessor på Maryland Institute College of Art i Baltimore från 2010 till 2014. International Sculpture Center utsåg henne till vinnare av ”Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture” 2018, och hon fick ”Academy of the Arts Achievement Award i Visual Arts from Guild Hall” i mars 2019. En stor retrospektiv separatutställning med verk från 1971 till 2019 visades på Sprengel Museum i Hannover, Tyskland sommaren 2019. Utställningen på Kungliga Djurgården i Stockholm sommaren 2020 blir hennes solodebut i Skandinavien.

Ladda ner CV här (på engelska).

Ladda ner biografi här (på engelska).

 

Foto: hiepler, brunier, ©2020 Alice Aycock. Courtesy of Alice Aycock and Galerie Thomas Schulte, Berlin