Alice Aycock

Alice Aycocks utställning var den första som arrangerats i Prinsessan Estelles Kulturstiftelses regi och Aycocks första separatutställning i Skandinavien. Utställningsperiod var 7 juni–27 september 2020.

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. Hon erhöll 2018 den prestigefulla utmärkelsen Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture. Priset delas ut av International Sculpture Center för att uppmärksamma konstnärer som är mästare på skulpturala processer och tekniker, och som genom sin livsgärning på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla och främja skulpturfältet i sin helhet.

Alice Aycock strävar efter att skapa visuella metaforer för företeelser som kan vara svårbegripliga, som till exempel olika känslotillstånd eller abstrakta fenomen. De sex skulpturerna som visas i utställningen på Kungliga Djurgården ingår i serien ”Turbulence” där Aycock försöker visualisera vind, luftrörelser och energi. Konstnären har själv upplevt stormar och okontrollerbara tornados och trots att de kan vara skrämmande har hon alltid fascinerats av dem. Förutom vind och vatten är hon även intresserad av dynamiken hos människors rörelseuttryck i dans.

”Genom konsten vill jag skapa alternativa världar och bryta invanda mönster – ge nya perspektiv på livet för att vi på ett bättre sätt ska kunna tolka och förstå vår samtid”.
–Alice Aycock

Aycock har fått erkännanden i ett övervägande mansdominerat segment med sina tidiga verk inom Land Art, och hon räknas som en kvinnlig pionjär inom skulptur. Hon är en utbildad konsthistoriker som själv undervisar på flera ledande universitet. Forskning och vetenskap inom andra akademiska discipliner har varit betydande inspirationskällor i hennes konstnärskap. Aycock har ställt ut på Venedigbiennalen, Whitneybiennalen, deltagit i Documenta i Kassel, och hennes verk finns i museisamlingar världen runt, inklusive Australian National Gallery, Museum of Modern Art, Guggenheim och Metropolitan Museum i New York. Aycock är även känd för sina många offentliga installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

Mer information finns på

www.aaycock.com

www.galeriethomasschulte.de

www.marlboroughgallery.com

Foto: Johan Lindskog

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm