2021: Elmgreen & Dragset

2021 års konstnärer var den skandinaviska konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset, verksamma i Berlin, träffades i Köpenhamn på 90-talet och har arbetat tillsammans sedan 1995. Under sin framstående karriär har de arbetat med skulptur, performance, installationer och offentliga verk. I sitt konstnärskap belyser de kontinuerligt angelägna ämnen och utmanar ofta konstvärlden med kritik, skärpa och absurd humor.

Elmgreen & Dragset arbetar återkommande med frågor om mänskliga relationer. Deras konst fokuserar ofta på vardagliga objekt och de utforskar vad som händer när föremålen, tagna ur sitt sammanhang, placeras i en ny kontext. Genom att presentera det igenkännbara i ett oväntat sammanhang, skapas en ny innebörd och vår traditionella tolkning förändras.

I verket Life Rings väljer konstnärerna att utgå från en form vi alla känner igen, livbojen, ett räddningsredskap som symboliserar trygghet i krissituationer. Vanligtvis ser vi den som ett solitärt objekt – i Elmgreen & Dragsets skulptur är det ett kluster av livbojar ihopkopplade med varandra i en krets som sträcker sig uppåt i luften. Ringarna är inte längre brukbara, utan symboliserar något större.

Tanken är att belysa att vi alla är beroende av, och måste ta hand om varandra. Det finns en underliggande oro för en avtagande gemenskap hos människor i en värld som uppmuntrar det individuella. Strävan efter gränsöverskridande samarbeten och solidaritet är en global angelägenhet och något som gestaltas via skulpturen Life Rings. Elmgreen & Dragset uppmanar oss till eftertanke och får oss att reflektera över livets skörhet och människans samhörighet.

I flera av konstnärernas arbeten och även i den nya skulpturen på Kungliga Djurgården är interagerandet med, eller närheten till, vatten betydelsebärande. Genom att utforska platsen som sådan i sin tematik, öppnar de upp för nya sätt att se på konst, parallellt med att de väcker frågor om privata kontra offentliga rum. Life Rings, som förvärvats genom privata donationer, är Elmgreen & Dragsets första offentliga skulptur i Sverige och det andra permanenta verket i den blivande skulpturparken på Kungliga Djurgården.

Elmgreen & Dragset – kort biografi

Michael Elmgreen (född 1961 i Köpenhamn, Danmark) och Ingar Dragset (född 1969 i Trondheim, Norge) är verksamma i Berlin och de har samarbetat sedan 1995. Elmgreen & Dragsets verk har visats i utställningar på museum och konstinstitutioner över hela världen, bland annat vid EMMA–Espoo Museum of Modern Art; The Nasher Sculpture Center, Dallas; The Whitechapel Gallery, London; Tel Aviv Museum of Art; UCCA, Beijing; Astrup Fearnley Museet, Oslo; Victoria and Albert Museum, London; Kunsthalle Zürich och Tate Modern, London.

Bland konstnärsduons många offentliga verk är Prada Marfa (2005), Texas, den mest kända. Nämnas bör även deras minnesmonument Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime (2008), Tiergarten, Berlin samt Van Gogh’s Ear (2016), nu placerad vid K11 Musea i Hong Kong, och Statue of Liberty (2018) vid Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin. I januari 2021 invigdes det platsspecifika verket The Hive i Moynihan Train Hall vid Penn Station, New York.

Konstnärerna har deltagit i fyra triennaler och 22 biennaler i nio olika världsstäder. 2009 curerade Elmgreen & Dragset både den nordiska och danska paviljongen på Venedigbiennalen, och 2017 var de curatorer för hela Biennalen i Istanbul. Sammantaget har konstnärsduon genom åren deltagit i närmare 300 utställningar.

2015 utsågs Elmgreen & Dragset till hedersdoktorer vid Norwegian University of Science and Technology i Trondheim och år 2020 tog de emot utnämningen B.Z. Kulturpreis i Berlin.

Fullständig biografi finns här (länken öppnas i nytt fönster)