LIFE RINGS – INTRODUKTION

Guidad visning/introduktion till konstverket ges varje dag kl 13.00 till och med den 26 september.
Samlingspunkt vid Life RIngs, se karta nedan.