LIFE RINGS – INTRODUKTION

Guidad visning/introduktion till konstverket ges varje dag kl 13.00.
Samlingspunkt informationskiosken, se karta nedan.