2024: Giuseppe Penone

Giuseppe Penone föddes 1947 i byn Garessio i norra Italien. Han fick sitt konstnärliga genombrott i slutet på 1960-talet som en av företrädarna för Arte Povera-rörelsen och har sedan dess haft en internationell och inflytelserik karriär. Redan 1970 förvärvade Moderna Museets dåvarande chef Pontus Hultén Penones trädskulptur Albero di 12 metri till samlingen. Det karaktäristiska verket har därefter ingått i olika utställningar på Moderna Museet i Stockholm och Malmö. 

Genom sina skulpturer men även andra medier har Penone utforskat begrepp som tid, människa och natur, och hans arbeten belyser hur allt i världen är sammanlänkat. Han beskrivs emellanåt som en materialens mästare med förmågan att visualisera det osynliga och gestalta det omöjliga.

Det konstnärliga rådets motivering för årets konstnär 2024 lyder:
“I över fem årtionden har Giuseppe Penone utforskat sambandet mellan människan och naturen i sitt banbrytande konstnärskap. Ett återkommande motiv är det levande, växande trädet relaterat till den mänskliga kroppen. I sina skulpturer utgår Penone från naturens element och framhäver genom enkla gester materialens särdrag för att uppmärksamma de komplexa processerna som omger oss.”

Förvärvet av Giuseppe Penones skulptur har möjliggjorts tack vare en generös gåva av Birgitta och Conni Jonsson.

Charlotte Gyllenhammar

2023: CHARLOTTE GYLLENHAMMAR

Charlotte Gyllenhammar, som räknas till en av vårt lands mest betydande konstnärer, är den första svenska konstnär att presenteras av stiftelsen. Sedan sitt genombrott för trettio år sedan, då hon hängde en uppochnedvänd ek över Drottninggatan i Stockholm, har hon haft en aktiv och framgångsrik karriär såväl nationellt som internationellt. Gyllenhammar har genom åren erhållit flera prestigefulla priser,
deltagit i en mängd utställningar på museer och gallerier, men är kanske allra mest känd för sina storslagna och uttrycksfulla verk i det offentliga rummet. Den fyra meter höga bronsskulpturen Osagd påminner oss om hur konsten kan förmedla det vi vill säga när orden är otillräckliga.

Jag känner mig oerhört hedrad över att få göra ett verk till Prinsessan Estelles Kulturstiftelse och att få vara en del av den skulpturpark som växer fram i detta betydelsefulla område. Platsen har en särskild innebörd för mig eftersom jag tillbringat mycket tid på Kungliga Djurgården, både som barn och vuxen. Min skulptur Osagd kommer resa sig ur marken som en överväldigande fysisk gestalt gjuten i brons. Närvarande, påtaglig men inåtvänd i koncentration som inför en oväntad möjlighet.” 

– Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllenhammar

2022: YINKA SHONIBARE CBE

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse presenterade Yinka Shonibare CBE – en av världens just nu mest uppmärksammade och framgångsrika konstnärer. 

Shonibares skulptur invigdes den 2 juni av H.K.H. Prins Daniel, och fram till den 25 september erbjöds olika konstpedagogiska program och events i samarbete med 13 andra institutioner. Årets samarbetspartners var Brittiska Ambassaden, Drottningholms Slottsteater, Etnografiska museet, Handelshögskolan i Stockholm, Konstfack, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Liljevalchs, Magasin III Museum for Contemporary Art, Moderna Museet, Nationalmuseum, Nigerianska Ambassaden, Rosendals Trädgård och Tekniska museet i Stockholm.

Yinka Shonibare CBE föddes i London 1962, växte upp i sin familjs hemland Nigeria, återvände sedan till Storbritannien för att studera på konstskola och har sedan tidigt 90-tal haft en enastående karriär.

CBE är en titel som Shonibare lagt till sitt namn för två år sedan, då han utnämndes till Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Det här är bara en av många prestigefulla utmärkelser han erhållit sedan nomineringen till Turnerpriset 2004. Shonibare är medlem av the Royal Academy i London, han finns representerad i flera av vår samtids viktigaste konstsamlingar och har dessutom deltagit i Venedigbiennalen, documenta XI, samt utställningar på ledande museer världen över.

Vad Yinka Shonibare CBE blivit känd för är arbeten i olika tekniker; måleri, foto, performance, film och skulptur, där han utgått från västerländsk konsthistoria för att utforska begreppen kulturell och nationell identitet. Hans signaturmaterial är det färgsprakande batiktyg som betraktas som genuint afrikanskt trots att det har ett helt annat ursprung. Tygerna är i själva verket inspirerade av indonesisk design, massproducerade av holländare på 1800-talet som sålde dem vidare till europeiska kolonier i Västafrika. Där blev textilierna mycket populära vilket ledde till att de på 1960-talet ironiskt nog blev en symbol för afrikansk strävan efter frigörelse och självständighet.

Shonibare, som kallar sig en ”postkolonial hybrid”, tycker att den pseudo-afrikanska bomullsbatiken kan ses som en metafor för migration. ”Materialet har en förmåga att vara holländskt, indonesiskt och afrikanskt på samma gång. För mig är tygerna en symbol för tvärkulturella förbindelser”, säger Yinka Shonibare CBE.

2021: Elmgreen & Dragset

 Den skandinaviska konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset, verksamma i Berlin, träffades i Köpenhamn på 90-talet och har arbetat tillsammans sedan 1995. Under sin framstående karriär har de arbetat med skulptur, performance, installationer och offentliga verk. I sitt konstnärskap belyser de kontinuerligt angelägna ämnen och utmanar ofta konstvärlden med kritik, skärpa och absurd humor.

Elmgreen & Dragset arbetar återkommande med frågor om mänskliga relationer. Deras konst fokuserar ofta på vardagliga objekt och de utforskar vad som händer när föremålen, tagna ur sitt sammanhang, placeras i en ny kontext. Genom att presentera det igenkännbara i ett oväntat sammanhang, skapas en ny innebörd och vår traditionella tolkning förändras.

I verket Life Rings väljer konstnärerna att utgå från en form vi alla känner igen, livbojen, ett räddningsredskap som symboliserar trygghet i krissituationer. Vanligtvis ser vi den som ett solitärt objekt – i Elmgreen & Dragsets skulptur är det ett kluster av livbojar ihopkopplade med varandra i en krets som sträcker sig uppåt i luften. Ringarna är inte längre brukbara, utan symboliserar något större.

Tanken är att belysa att vi alla är beroende av, och måste ta hand om varandra. Det finns en underliggande oro för en avtagande gemenskap hos människor i en värld som uppmuntrar det individuella. Strävan efter gränsöverskridande samarbeten och solidaritet är en global angelägenhet och något som gestaltas via skulpturen Life Rings. Elmgreen & Dragset uppmanar oss till eftertanke och får oss att reflektera över livets skörhet och människans samhörighet.

I flera av konstnärernas arbeten och även i den nya skulpturen på Kungliga Djurgården är interagerandet med, eller närheten till, vatten betydelsebärande. Genom att utforska platsen som sådan i sin tematik, öppnar de upp för nya sätt att se på konst, parallellt med att de väcker frågor om privata kontra offentliga rum. Life Rings, som förvärvats genom privata donationer, är Elmgreen & Dragsets första offentliga skulptur i Sverige och det andra permanenta verket i den blivande skulpturparken på Kungliga Djurgården.

2020: Alice Aycock

Alice Aycocks utställning var den första som arrangerats i Prinsessan Estelles Kulturstiftelses regi och Aycocks första separatutställning i Skandinavien. Utställningsperiod var 7 juni–27 september 2020.

Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. Hon erhöll 2018 den prestigefulla utmärkelsen Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture. Priset delas ut av International Sculpture Center för att uppmärksamma konstnärer som är mästare på skulpturala processer och tekniker, och som genom sin livsgärning på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla och främja skulpturfältet i sin helhet.

Alice Aycock strävar efter att skapa visuella metaforer för företeelser som kan vara svårbegripliga, som till exempel olika känslotillstånd eller abstrakta fenomen. De sex skulpturerna som visas i utställningen på Kungliga Djurgården ingår i serien ”Turbulence” där Aycock försöker visualisera vind, luftrörelser och energi. Konstnären har själv upplevt stormar och okontrollerbara tornados och trots att de kan vara skrämmande har hon alltid fascinerats av dem. Förutom vind och vatten är hon även intresserad av dynamiken hos människors rörelseuttryck i dans.

”Genom konsten vill jag skapa alternativa världar och bryta invanda mönster – ge nya perspektiv på livet för att vi på ett bättre sätt ska kunna tolka och förstå vår samtid”.
–Alice Aycock

Aycock har fått erkännanden i ett övervägande mansdominerat segment med sina tidiga verk inom Land Art, och hon räknas som en kvinnlig pionjär inom skulptur. Hon är en utbildad konsthistoriker som själv undervisar på flera ledande universitet. Forskning och vetenskap inom andra akademiska discipliner har varit betydande inspirationskällor i hennes konstnärskap. Aycock har ställt ut på Venedigbiennalen, Whitneybiennalen, deltagit i Documenta i Kassel, och hennes verk finns i museisamlingar världen runt, inklusive Australian National Gallery, Museum of Modern Art, Guggenheim och Metropolitan Museum i New York. Aycock är även känd för sina många offentliga installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

Mer information finns på

www.aaycock.com

www.galeriethomasschulte.de

www.marlboroughgallery.com