Foto: Linda Broström, Kungliga hovstaterna

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse

För att läsa mer om alla Kungliga Stiftelser klicka här.

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ och syftet är att främja kulturverksamhet i Sverige. Det finns en Kunglig tradition att stödja svenskt kulturliv och en övertygelse om att kultur är en nödvändighet för ett öppet och modernt samhälle. Kronprinsessparet vill aktualisera detta och visa på långsiktiga ambitioner genom tillkomsten av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse. Initialt kommer fokus vara att etablera en permanent skulpturpark i Rosendalsområdet på Kungliga Djurgården.

Genom skulpturprojektet vill stiftelsen tillgängliggöra samtidskonst eftersom konstupplevelser har omvittnat positiva effekter, såväl på individnivå som för samhället i stort. Umgänget med konst öppnar våra sinnen, får oss att reflektera, formar nya tankar, ger oss ny kunskap och lär oss att omfamna det oförutsedda. Att berika vår gemensamma miljö med samtidskonst handlar alltså inte enbart om att skapa tidlösa monument, utan om att väcka samtal och att långsiktigt erbjuda ökad livskvalitet för alla.

Prinsessan Estelles Kulturstiftelses verksamhet finansieras genom privata donationer. En grupp privatpersoner har tillsammans byggt upp ett grundkapital och det är dessa generösa gåvor som möjliggjort stiftelsens existens.