Konstpedagogiska projekt 2020

Konstfack

Under året hade Prinsessan Estelles Kulturstiftelse ett samarbetsprojekt med Konstfacks institution för slöjd- och bildpedagogik vilket resulterade i att fyra av deras studenter gjorde sina examensarbeten utifrån Alice Aycocks utställning.

Materialet; lärarhandledningar samt workshops var möjligt att ladda ner och skriva ut om man ville förbereda sig eller sin klass inför ett besök på Kungliga Djurgården. Det producerades även en audioguide anpassad till barn och unga som ville besöka Alice Aycocks utställning, den hittar du här

Utställningen pågick 7 juni–27 september 2020. Introduktion till utställningen och konstnären gavs på svenska varje dag samt under juni månad även varje onsdag på engelska.

Workshopdokument:

På distans
Anpassad för funktionsvariation
På plats
Generell
Lärarhandledning

Länk till konstleken