The Inner Flow of Life

Giuseppe Penone

2022–2024
1000 x 198 x 268 cm
Brons och granit
Unikt verk

Position GPS: 59.328626, 18.127301

Audioguide

Musikstycke

Om konstverket

”Flödet som finns i våra kroppar genomsyrar hela universum. Det finns i hjärtat, luften och vattnet. Det syns i stenens ådror och i skogarnas tillväxt. Det uppenbarar sig i vägarna vi korsar. Om vi kastar vår blick över tiden kan vi se hur sten förvandlas återigen till flytande genom påverkan av vind, regn, sol och is, och bryts ned till dammet ur vilket vårt liv uppstår.

Bland rötterna på ett uppochnedvänt bronsträd spirar frön och dess stam sträcker sig ut i rymden. Ådrorna i ett stenblock liknar en hel skog, inkapslad och komprimerad i stenens materia.

Runt stenen flätas skogens träd samman och präglas in i vårt minne.

– Giuseppe Penone 

 

Skulpturen är donerad av Birgitta & Conni Jonsson. Placerad mellan Israel af Ströms väg och Rosendalsvägen.

Karta

The Inner Flow of Life invigdes den 30 maj 2024 av H.K.H. Prins Daniel.

Hitta till utställningsområdet