PREKS GRUNDARGRUPP

Prinsessan Estelles Kulturstiftelses verksamhet finansieras genom privata donationer. Ett antal privatpersoner har tillsammans bidragit med ett grundkapital och det är dessa generösa gåvor som möjliggjort stiftelsens existens. Alice Aycocks skulptur Hoop-La donerades till Stiftelsen av PREKS Grundargrupp 2020.

Agnetha & Robert Andreen

Anna-Johanna & Sam Bonnier

Sofia & Daniel Ek

Harriet & Fabian Hielte

Lena & Per Josefsson

Martin Lorentzon

Katarina & Carl Martinson

Kristoffer Melinder

Jeanette & Harald Mix

Sara Karlsson & Svante Paulsson

Erik Selin

Cristina Stenbeck & Alexander Fitzgibbons

Louise & Carl-Henric Svanberg

Ylva & Fredrik Svensson

samt en Grundare som valt att inte bli namngiven.