Konstpedagogiska projekt 2021

Konstfack

Samtalspromenaden är ett samarbete mellan Aleksandra Lundins examensarbete på Konstfack, PREKS och Konstpromenaden i appen Kungliga Promenader som finns på app store.

“Tanken med samtalspromenaden är att väcka tankar och diskussioner om inkludering. Alla vi sitter på tankar och erfarenheter som vi kan dela med oss av till varandra, och det finns så mycket som vi kan lära oss av varandra genom att diskutera. När man går omkring bland alla skulpturer på Djurgården vill jag väcka frågor om inkludering som besökarna kan prata med varandra om, kanske kan nya tankar väckas genom dessa samtal.”

Ladda ner frågorna i pdf-format här

Tekniska Museet

Tekniska Museet erbjöd under sommaren 2021 två konstaktiviteter, Hur ser din livboj ut och Vem är du en livboj för:

Konstaktiviteterna speglar Elmgreen & Dragsets konstverk och har tagits fram av Tekniska Museet tillsammans med konstfacksstudenten Melinda Khoo i samarbete med Prinsessan Estelles Kulturstiftelse.

Hur ser din livboj ut?

En workshop som försätter besökare i en upplevelse som speglar konstverket Life Rings, där du kan skapa din egen symboliska livboj.

Vem är du en livboj för?

En konststation som bjuder besökare på möjlighet att reflektera kring om du är en livboj i någon annans liv. Du kan i konststationen uttrycka dig fritt via teckning eller skrift och vara en del av ett digitalt allkonstverk.