Aktiviteter 2024

Konstnärssamtal 29 maj

Onsdag den 29 maj, dagen före invigningen, kommer ett konstnärssamtal mellan Giuseppe Penone och överintendent Gitte Ørskou att hållas. Samtalet startar klockan 16.00 och hålls på italienska och engelska. Antalet platser är begränsat, se mer information och köp biljett på Moderna Museets webbplats.

Invigning 30 maj

Det femte permanenta verket i Prinsessan Estelles Skulpturpark, Giuseppe Penones The Inner Flow of Life, invigs den 30 maj klockan 13.00 av H.K.H. Prins Daniel mellan Israel af Ströms väg och Rosendalsvägen, se karta.

Talare kommer att vara

H.K.H. Prins Daniel

Kulturminister Parisa Liljestrand

Italiens Ambassadör Michele Pala

Stiftelsens verksamhetsledare Sara Sandström

Årets konstnär Giuseppe Penone

Konferencier är Jessika Gedin och ett musikstycke tillägnat årets skulptur framförs av kompositören Daniel Bengtson.

Varmt välkommen!

Guidad tur / introduktion

Under hela aktivitetsperioden 31 maj–1 september kommer kostnadsfri guidad visning/introduktion på svenska eller engelska erbjudas, dagligen kl 13.00. Samling vid PREKS informationskiosk på södra sidan av Folke Bernadottes bro.

Det finns även audioguider till skulpturparken. Årets verk presenteras på italienska av Giuseppe Penone själv. De svenska och engelska versionerna är inlästa av skådespelaren Rolf Lassgård.

Audioguiderna finns på PREKS hemsida.

Riksidrottsmuseum och Konsthall 16

Välkommen att delta i konstorientering på Djurgården, fylld av rörelse och lekfullhet för hela familjen!

Den 30/5 öppnar vi för konstorientering i Museiparken och Prinsessan Estelles Skulpturpark där orienteringskontrollerna är skulpturer och konstfulla objekt. Med karta i handen söker ni svar kring åtta skulpturer och objekt. Alla i familjen kan vara med och promenaden tar ca 15–20 min med avslutning i Riksidrottsmuseum. I receptionen delas diplom vid avslut, fokus för orienteringen är rörelse- och upptäckarglädje.

Se även Riksidrottsmuseums webbplats.

Magiska platser – skogsbad och berättande 5 juni

Den 5 juni kl. 17:00 arrangerar Etnografiska museet en vandring med inslag av mytologi, mystiska väsen och konst.

Biljetter och mer information finns på Etnografiska Museets webbplats.

Drop-in workshop för alla barnfamiljer

Årets workshop på Tekniska Museet är en daglig drop-in för alla barnfamiljer i deras helt nya utställning Skogen. Vi utgår från det konstnärliga i årets skulptur och låter barnen tillsammans med vuxna utforska trä som material. Workshopen består av de tre uppdrag: Explore, Build och Act!

Explore – Man får uppdragskort med enkla övningar så som att krama ett träd, räkna årsringar eller lyssna på marken.

Build – Här bygger man hus för djur, träskulpturer eller något mer utmanande som en stor Dome.

Act! – Här får barnen själva tycka till. Vem äger egentligen skogen? Är det räven, skogsägaren, träden eller någon annan?

Uppdragen är anpassade för barn från 2 år till ungefär 6 år, men passar också bra för hela familjen.

Mer information kommer att publiceras inom kort på Tekniska Museets webbplats.

Trädvandring i Skulpturparken

Lär dig mer om den biologiska mångfald som är knuten till olika trädslag

Den 16 juli kl. 14:00 arrangerar Naturhistoriska Riksmuseet en naturvandring i Prinsessan Estelles Skulpturpark med jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker med fokus på träd, insekter och svampar.

Se även Naturhistoriska Riksmuseets webbplats

Symposium 5 september

Med utgångspunkt i Giuseppe Penones konstnärskap och skulpturen The Inner Flow of Life arrangerar Nationalmuseum ett symposium den 5 september kl. 17:00–19:00 med föreläsningar av Aleksandra Holmlund (jägmästare och expert på biologisk mångfald), David Thurfjell (religionshistoriker), Jenny Andersson (geolog) och Carl-Johan Olsson (intendent på Nationalmuseum).

Efter föreläsningarna kommer en dokumentärfilm om skulpturprojektet The Inner Flow of Life att visas. Filmen är producerad av Palle Lindqvist på uppdrag av PREKS.

Mer information kommer.

Se även Nationalmuseums webbplats

Föreläsning Bildmuseet Umeå 22 september

Söndag den 22 september kl. 14:00 föreläser PREKS verksamhetsledare Sara Sandström om Giuseppe Penone och människans relation till naturen. Föreläsningen presenteras i samband med Bildmuseets utställning Åtta grader / Samtida konst om skogen.

Mer information om utställningen finns på Bildmuseets webbplats.

Specialevent på Italienska Kulturinstitutet 28 maj

Tisdag den 28 maj anordnade Italienska Kulturinstitutet ett specialevent om Giuseppe Penones konst. Utöver konstnären själv och Institutets Direktör Francesco Di Lella höll även Ambassadören Michele Pala och PREKS Verksamhetsledare Sara Sandström tal. Under kvällen invigdes Penones utställning Trascrizione musicale della struttura degli alberi (Musikalisk transkription av trädens struktur), som visas på Institutet från 28 maj till 30 september och musik framfördes på saxofon av Jörgen Pettersson.

Den 20 augusti visar Italienska Kulturinstitutet dokumentärfilmen Memoria dei fluidi om Giuseppe Penone. Mer information kommer.

 

Handelshögskolan i Stockholm

Under hösten kommer kortfilmer av Giuseppe Penone att visas i Handelshögskolans lokaler.

Se även Handelshögskolan i Stockholms webbplats

Övriga samarbetspartners