Kulturstiftelsens organisation

Stiftelsens styrelse biträds av ett konstnärligt råd och organisationen drivs av en verksamhetsledare.

Styrelse och verksamhetsledare

H.K.H. Kronprinsessan, initiativtagare
H.K.H. Prins Daniel, initiativtagare och ledamot
Elin Annwall, ledamot
Johan Ericsson, ordförande
Lena Josefsson, ledamot
Staffan Larsson, ståthållare och ledamot
Janne Sirén, ledamot
Lars Strannegård, ledamot

Sara Sandström, verksamhetsledare

Från vänster: Staffan Larsson, Elin Annwall, Janne Sirén, Johan Ericsson, H.K.H. Kronprinsessan, H.K.H. Prins Daniel, Sara Sandström, Lars Strannegård, Lena Josefsson
Foto: Henrik Garlöv, Kungl. Hovstaterna

Konstnärligt råd

Richard Julin, chef Accelerator, Stockholm
Ann-Sofi Noring, ledamot av Konstakademien och f d vice museichef Moderna Museet, Stockholm
Elisabeth Millqvist, museichef Moderna Museet i Malmö, f d konstnärlig ledare och chef Wanås Konst, Knislinge

Från vänster: Richard Julin, Ann Sofi Noring, Elisabeth Millqvist.
Foto: Henrik Garlöv, Kungl. Hovstaterna