ELMGREEN & DRAGSET
LIFE RINGS

2021
755 x 325 x 300 cm
Rostfritt stål, lackfärg, betong |
Stainless steel, laquer, concrete

Om konstverket på svenska, kort version med dikt skriven av konstnärerna (uppläsare Johannes Kuhnke):

Om konstverket på svenska, lång version (uppläsare Johannes Kuhnke):

About the artwork in English, short version with poem by the artists (narrator Elmgreen & Dragset):

Skulpturen förvärvades 2021 av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse tack vare generösa bidrag av Lisen & Richard Båge, Ulrica & Paul Frankenius samt en icke namngiven donator.

The sculpture was acquired in 2021 by Princess Estelle Cultural Foundation thanks to generous contributions by Lisen & Richard Båge, Ulrica & Paul Frankenius and an anonymous donor.