ELMGREEN & DRAGSET
LIFE RINGS

2021, 755 x 325 x 300 cm
Rostfritt stål, lackfärg, betong | Stainless steel, laquer, concrete
Unique

Position GPS: 59.330183, 18.114257

Om konstverket på svenska, kort version med dikt skriven av konstnärerna (uppläsare Johannes Kuhnke):
About the artwork in English, short version with poem by the artists (narrator Elmgreen & Dragset):

About the artwork in English, long version (narrator Johannes Kuhnke):

Skulpturen förvärvades 2021 av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse tack vare generösa bidrag av Lisen & Richard Båge, Ulrica & Paul Frankenius samt en icke namngiven donator.

The sculpture was acquired in 2021 by Princess Estelle Cultural Foundation thanks to generous contributions by Lisen & Richard Båge, Ulrica & Paul Frankenius and an anonymous donor.

Foto: Elmar Vestner