YINKA SHONIBARE CBE
WIND SCULPTURE IN BRONZE I

2022
200 x 137 x 147 cm
Brons, lackfärg, betong | Bronze, laquer, concrete
Unique

Position GPS: 59.330183, 18.114257

Audioguide riktad mot ungdomar, examensarbete producerat av studenter från Konstfack:

Skulpturen förvärvades 2022 av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse tack vare generöst bidrag av Mari & Thomas Eldered.

The sculpture was acquired in 2022 by Princess Estelle Cultural Foundation thanks to a generous contribution by Mari & Thomas Eldered.

Photo:  Sofia Johansson