Invigning
8 juni 2021

På grund av pågående pandemi förrättades invigningen digitalt av H.K.H. Prins Daniel.

Se invigningsfilmen här.