Alice Aycock

Alice Aycock

2020: Alice Aycock Alice Aycocks utställning var den första som arrangerats i Prinsessan Estelles Kulturstiftelses regi och Aycocks första separatutställning i Skandinavien. Utställningsperiod var 7 juni–27 september 2020. Alice Aycock, född 1946, är bosatt och...